Vážení zákazníci,

v průběhu měsíce ledna došlo k dalšímu vylepšení internetových tarifů. Současně bych Vás chtěl znovu upozornit na změnu koncových cen a nutnost změny trvalých příkazů za služby.

U sdílených tarifů Airnet-Home DSL se snížila agregace a u tarifů Airnet-Home Basic a Airnet-Home Standard byla navýšena garantovaná přenosová hranice.

Změnu u Airnet-Home DSL tarifů přehledně zachycuje následující tabulka:

 Název tarifu  Max. rychlost  Agregace stará  Agregace nová  Nová cena s DPH
Airnet-Home DSL 1024 1024/1024 1:4 1:2 479,-
Airnet-Home DSL 2048 2048/2048 1:8 1:4 839,-
Airnet-Home DSL 4096 4096/4096 1:16 1:4 1199,-

Jak jsme Vás informovali již v minulém dopise, od 1. ledna 2010 došlo ke zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) z 19% na 20%. Změna DPH o 1% způsobila, že koncová cena služeb byla navýšena o 2 až 10 Kč podle typu služby, kterou využíváte.

Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost zadávané částce při zadávání převodu z účtu. Pokud hradíte službu trvalým příkazem je nutné změnit  trvalý  příkaz  na správnou výši, aby nedocházelo k trvalým nedoplatkům.

Aktuální a přesné ceny za poskytované služby naleznete na webu www.onyx.cz v sekci CENÍKY.

Za firmu ONYX engineering, spol. s r.o.Mgr. Pavel Hemelka
obchodní ředitel
ONYX engineering, spol. s r. o.