Jak jsme Vás již informovali dříve, sdružení firem ONYX engineering a CEPAC Morava zvítězilo ve výběrových řízeních Úřadu práce v Olomouci, vypsaných na projekty „Zkušenost plus“ a „Dítě není překážkou“, financovaných z ESF.

V projektu „Zkušenost plus“, který je určen pro nezaměstnané nad 50 let věku, se zatím zapojilo 136 uchazečů o zaměstnání. Od listopadu proběhly 4 výběrů účastníků na okresních úřadech práce a 11 vstupních modulů, kde jsme klienty seznámili s možnostmi účasti v projektu.

Do projektu „Dítě není překážkou“ pro osoby pečující o dítě do 15ti let se přihlásilo celkem 149 uchazečů o zaměstnání na 5ti výběrech a 10ti vstupních modulech.

Někteří nezaměstnaní již využili možnosti individuální konzultace s poradkyní na našich střediscích v Olomouci, Jeseníku, Přerově, Prostějově a Šumperku. S velkou odezvou se setkala i možnost získání příspěvku na mzdu až 16 000 měsíčně po dobu jednoho roku pro zaměstnavatele, který volné místo obsadí účastníkem projektu. Jste-li zaměstnavatelem a zajímají Vás bližší informace, kontaktujte nás na e-mailové adrese projekty@onyx.cz nebo na naší zákaznické lince 844 114 814.

V obou projektech se také rozběhly první rekvalifikační kurzy. V první etapě jsou to kurzy Obsluha osobního počítače, Pracovník ve službách s praxí, Kovoobráběčské práce, Zámečnické práce a Kuchařské práce v projektu Zkušenost plus, kurzy Účetnictví, Úklidový pracovník, Skladník, Asistent pedagoga, Základy obsluhy osobního počítače, Osobní asistent pro přímou obslužnou péči a Holičské a kadeřnické práce v projektu Dítě není překážkou. Kurzy zabezpečujeme jak vlastními silami, tak ve spolupráci s firmami Akademie Jana Ámose Komenského Šumperk, BEVE Vyškov, CC Systém Hodonín, PMB ZOS Havířov, RCV Praha, Schola viva Šumperk, Scholaservis Olomouc a SILEX Olomouc.

Další výběry do obou projektů plánujeme v březnu tohoto roku. Pokud patříte mezi nezaměstnané s trvalým pobytem v Olomouckém kraji a chcete se do projektů zapojit, jsou pro Vás připraveny další rekvalifikační kurzy v široké škále oborů. Pro bližší informace kontaktujte svoji poradkyni pro zprostředkování na úřadu práce.
Jana Tomečková
ONYX engineering, spol. s r. o.