V jednom z minulých článků jsme vás informovali o tom, že jsme se stali partnerem v projektu Univerzity Palackého E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie. Dalším z projektů UP, na kterých se naše firma partnersky podílí, je projekt BOTASKA – BOTANIKA S KAMEROU. Projekt vzniká v partnerství Univerzity Palackého, Výzkumného ústavu rostlinné výroby a naší firmy a jeho hlavním cílem je zkvalitnění výuky morfologie vyšších rostlin s důrazem na využití moderních technologií, multimédií, internetu a e-learningu.

Naše firma poskytne v rámci projektu realizačnímu týmu konzultační a poradenskou činnost v oblasti návrhu, realizace a provozu multimediálního portálu projektu. Naše partnerství je opět uzavíráno bez nároků na finanční zisk, je to otázka prestiže a získání nových zkušeností. Projekt bude trvat od 1.2. 2011 do 30.11 2012, ovlivní 9 akreditovaných oborů a prezenční výuka se ve 14 kurzech dotkne alespoň 200 studentů po dobu dvou semestrů. Konečným cílem tohoto projektu je zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti absolventů UP na trhu práce. Jsme rádi, že jeho prostřednictvím jim můžeme pomoci vyhnout se řadám nezaměstnaných, kteří jsou našimi častými klienty.(Na obrázku jsou kořeny ženšenu rostoucí ve sterilních podmínkách na živném roztoku, ve speciální nádobě zvané bioreaktor.) 
Mgr. Kristýna Podešvová
projektová divize, psycholog