Dne 14.11.2006 proběhl kurz MS Excel pro zákazníka z firmy Krka, a.s. Zákazníkovi byl k dispozici lektor, který mu poskytl individuální školení.