Ano, už je to tak. S příchodem nových Windows 8 nás čeká mnoho změn a jednou z nejzásadnějších, která se dotkne všech uživatelů platforem Microsoft, je také nový systém souborů Resilient File System, zkráceně ReFS.

Doba si žádá čím dál více výkonu a současný systém souborů NTFS tomuto standardu již nevyhovuje. Microsoft se tedy rozhodl technologii inovovat a to hned v několika ohledech. ReFS umožňuje mimo jiné kontrolovat a samočinně opravovat poškozená data, virtualizaci úložišť a izolaci poškozených dat s následnou obnovou ze zálohy bez nutnosti restartování stroje.

Příchod ReFS bude znamenat do jisté míry omezení stávajícího NTFS, proto zde pro informaci přikládám soupis zpětně kompatibilních funkcí:

BitLocker šifrování, Access control list, žurnálování, hlášení změn, symbolický odkaz na soubory i adresáře, připojení svazku do adresáře, přídavné informace o adresáři, kopie svazku, jednoznačný identifikátor ouboru, uzamykání souborů

Zároveň však dojde k nekompatibilitě u následujících funkcí:

secondary streams, identifikátor objektu, zkrácené názvy souborů, komprese souboru, hardlinky, sparse files, šifrování na úrovni souboru, podrobnosti souboru, diskové kvóty


schema ReFS

Mezi hlavní přednosti ReFS pro domácího uživatele se řadí nová funkce Storage Spaces. Tato funkce umožňuje skládat domácí disková úložiště sériově za sebe a vytvářet jednotný diskový oddíl.

schema Storage Spaces

Co to v praxi znamená ? Jistě máme doma všichni několik externích disků, na které ukládáme pravidelně zálohy svých dat, abychom o tyto citlivé informace nebyli připraveni v případě selhání primárního datového úložiště. S příchodem technologie Storage Spaces již nemusíme složitě data třídit na disky podle typu a velikosti. Jednoduše připojené disky začleníme do virtuálního diskového prostoru, který se pak v systému tváří jako jeden disk. Systém sám data ukládá na diskový prostor a v případě, že objem dat bude vyšší než kapacita disku, dojde k informování uživatele a nutnosti diskový prostor rozšířit o další disk. V případě, že jeden z disků v diskovém úložišti bude poškozen, dojde ke zobrazení výstrahy a informování uživatele o nutnosti výměny takového disku. Storage Spaces bude podporovat několik typů zálohování dat, například pomocí zrcadlení nebo parity. Zdá se vám to povědomé ? Ano, máte pravdu. Je to klasický RAID automatizovaný pro koncového uživatele. 

V případě zápisu na špatné místo či ztrátě dat při zápisu dojde v ReFS k odhalení takové chyby pomocí kontrolního součtu. Pokud bude chyba odhalena, datová oblast se izoluje a systém sám přepíše poškozená či chybějící data nejaktuálnější zálohou.

Storage Spaces centrum