Projekt Nechci sedět doma, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, po dvou letech končí. Ve středu 27.6.2012 se setkáme spolu s konzultantkami mateřských center, lektory i účastnicemi projektu na závěrečné konferenci, jejímž cílem bude nejen zhodnocení realizace projektu a prezentace jeho výsledků, ale i představení nových projektů a s tím spojené rozšíření vzdělávacích aktivit firmy ONYX engineering.

Během dvou let do projektu vstoupilo 133 maminek, které se chystají na návrat do zaměstnání. V pěti rodinných centrech v celém Olomouckém kraji se jim věnovalo pět konzultantek spolu s koordinátorkou center a 28 lektorů. Zatímco maminky se vzdělávaly v komunikačních dovednostech, právním a podnikatelském minimu, rekvalifikačních kurzech práce s počítačem, účetnictví, asistent pedagoga či pečovatelka o děti, jejich děti se mohly pod laskavým dohledem „hlídaček“ vyřádit v hernách rodinných center.

O úspěchu projektu nejlépe hovoří čísla: 115 maminek absolvovalo kurz Efektivní komunikace, 99 se zapojilo do Právního a podnikatelského minima, 5 prošlo bilanční diagnostikou a jednu či dvě rekvalifikace úspěšně absolvovalo celkem 127 účastnic.

Na setkání se těší

realizační tým projektu