Vážení zákazníci,

u vystavených faktur při úhradě dochází v účetním systému k  automatickému párování s  příchozích platbou. U jednorázových plateb je proto nutno zadávat správnou částku i správný variabilní symbol. U zadaných trvalých příkazů si prosím zkontrolujte výši hrazené částky.

V současné době můžete vybírat z těchto variant úhrad za naše služby:

1. Trvalým příkazem – je nejčastější způsob placení faktur, kdy má zákazník jistotu, že jeho platby budou uhrazeny. Pokud zadáváte trvalý příkaz, překontrolujte si prosím hrazenou částku, číslo účtu: 7896953024/2700 a jako variabilní symbol pro platbu uvádějte poslední čtyřčíslí Vaší smlouvy. Pokud se pro tento způsob rozhodnete, je nutné nám to oznámit telefonicky nebo e-mailem.

2. Převodním příkazem – platby posílejte na účet: 7896953024/2700 a jako variabilní symbol používejte číslo, které je na každé faktuře uvedeno v pravém horním rohu. Pokud hradíte dvě nebo více faktur je nutno uhradit každou fakturu zvlášť a vždy s jedinečným variabilním symbolem a v přesné výši.

3. Inkaso z účtu klienta – nemusíte se o nic starat a peníze odejdou z Vašeho účtu přesně a včas. Stačí dát souhlas k inkasu ve Vaší bance ve prospěch účtu firmy ONYX engineering, spol. s r.o. 7896953024/2700. Povolení provedete ve své bance a nás o tom prosím informujte na telefonním čísle: 587 406 800 nebo 844 114 814.

4. Platba v hotovosti
– úhradu za využívané služby můžete provést i přímo v sídle společnosti ONYX engineering, spol. s r. o., na adrese Pavelkova 11, Olomouc, ale jen po předchozí telefonické domluvě.

Věříme, že si z uvedených možností plateb vyberete jednu, která pro Vás bude nejvýhodnější a nejpohodlnější.