Dne 10.10.2012 získala společnost ONYX engineering, spol. s r. o. ocenění "Společnost přátelská rodině".

Společnost přátelská rodině je projekt Sítě mateřských center o. s. zaměřený na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Cenu z rukou zakladatelky Sítě mateřských center Rút Kolínské a představitelů Olomouckého kraje získala naše firma za projekty, které nabízí ženám po mateřské dovolené i za přístup k zaměstnankyním s možností flexibilní pracovní doby a sladění pracovních povinností s péčí o děti.