Kurz je určen pro pokročilé uživatele, kteří již mají osvojeny základní operace v kancelářském programu Microsoft Excel. Účastníci si zopakují základní operace s tabulkovým procesorem MS Excel a dále se naučí pracovat s databází a rozsáhlými tabulkami, základy programování makra, absolutní a relativní adresování, podmíněné formátování, kontingenčními tabulkami a grafy.

Objednávka kurzu