Naše firma vytvořila jako jeden z možných výukových prvků pro svá školení a pro potřeby vzdělávání účástníků různých projektů e-learningový portál IANUS.

Portál IANUS představuje komplexní výukový model kombinující možnosti vzdělávacího streamovaného videa a výukových snímků v PowerPointu. Tento model překračuje dosavadní možnosti e-learningového vzdělávání, který zahrnuje synchronizaci obrazu, zvuku a psaného textu na dvou obrazovkách. Umožňuje interaktivitu uživatele pomocí vyhledávání klíčových slov, možností časování snímků a videa, využití autokorektivních testů. Portál IANUS provozuje firma ONYX engineering, spol. s r. o. jako součást svého širokého portfolia školících aktivit.

IANUS umožňuje uživateli:

 • získat zároveň vizuální, audiální i textovou informaci,
 • vybrat si téma podle klíčových slov,
 • nastavit si vlastní tempo učení a osvojení poznatků pomocí časování a navigace,
 • zvolit si primárně obrazovou, zvukovou nebo textovou informaci a jejich kombinace,
 • odpovědět na otázky z autokorektivních testů,
 • nechat se provést tématem kompetentním lektorem s přímým vztahem k tématu,
 • užít si kvalitní obraz, zvuk a vstřícný způsob komunikace.

V rámci produktu IANUS poskytuje firma ONYX engineering:

 • natáčení video sekvencí, zpracování dat, uložení a zálohování souborů,
 • post-produkci videozáznamů zahrnující především digitální střih a konverzi sestříhaných videozáznamů do streamovatelného formátu,
 • tvorbu snímku v PowerPointu,
 • časování a synchronizaci videa a snímků,
 • specifikaci klíčových slov pro vyhledávání ve videu a snímcích,
 • nastavení navigace v rámci videa a snímků,
 • vizuální identitu včetně finální animace a grafiky,
 • metodiku tvorby autokorektivních testů.