Získat komplexní přehled mzdové agendy. Dokázat ji zpracovat. Naučit se provádět všechny její činnosti. Umět vypočítat cestovní náhrady. Zdůvodnit odškodnění pracovního úrazu. Poznat problematiku daně z příjmu fyzických osob týkající se mezd a další. Naučit se pracovat s informačním systémem Vision32. To vše a mnohé další vám může nabídnout rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky.

Objednávka kurzu