Chcete si zvýšit svoji kvalifikaci a naučit se nové věci? Chcete pracovat jako strážný nebo vrátný a získat k tomuto zaměstnání certifikát o absolvované zkoušce vydaný Ministerstvem vnitra? Potřebujete pro svůj pracovní tým kvalifikované pracovníky? Jste uchazeči o zaměstnání a chcete zvýšit svoji šanci najít zaměstnání?

Pak využijte naší nabídky rekvalifikačního kurzu "Strážný", který bude otevřen od 22. dubna 2014.

Celý vzdělávací program trvá 40 hodin a je ukončen závěrečnou zkouškou spojenou s vydáním Osvědčení o rekvalifikaci. Tato závěrečná zkouška se koná pod záštitou Ministerstva vnitra. Zájemci o rekvalifikaci "Strážný" musí být zdravotně způsobilí (doloží to potvrzením od lékaře) a trestně bezúhonní.

Náplní kurzu jsou tyto tematické oblasti:

 • BOZP
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • Provádění ochrany a ostrahy majetku osob
 • Obsluhování technických bezpečnostních systémů
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami IZS
 • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
 • Kontrolní činnost ve střežených objektech
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Kurz proběhne v prostorách naší firmy ONYX engineering, na adrese Pavelkova 598/11, Olomouc. Přihlásit se můžete na e-mailu obchod@onyx.cz nebo na telefonu 587 406 815.