Potřebujete, aby se vaši pracovníci stále zdokonalovali ve svých dovednostech, schopnostech a znalostech? V tom případě pro vás máme nabídku kurzů pro vedoucí pracovníky, personalisty, obchodníky, prodavače, pracovníky, kteří jednají s lidmi, zkrátka pro celou škálu pracovních pozicí.

Kurzy jsou jednodenní a dají se využít jednotlivě nebo v balíčku podle vašich potřeb. Délka kurzu je 4 až 6 vyučovacích hodin od 8.30 do 13.30 hodin a je možné ji podle potřeby upravovat, to znamená jak počet hodin v případě hlubšího zájmu o téma, tak v případě úpravy doby zahájení a ukončení kurzu.

Počet účastníků kurzu je 7 – 15 osob, při výuce využíváme jak odborný výklad, tak self koučink; v ceně kurzu jsou zahrnuta skripta, pronájem učebny, lektor a základní občerstvení. Místo konání je možné zvolit buď v Olomouci v sídle firmy na adrese Pavelkova 598/11, Olomouc – Holice, anebo formou team buildingu ve Zlatých Horách v příjemných prostorách hotelu Praděd s možností využití wellness služeb a bowlingu.

Nabízíme tyto kurzy:

UMĚNÍ ŘÍDIT KOLEKTIV

 • je určen pro vedoucí pracovníky,
 • naučíme vás včas rozpoznat a vyhnout se bossingu a mobbingu,
 • osnova kurzu: typologie vedoucích pracovníků, práce na atmosféře ve firmě, motivování zaměstnanců atd.

PRÁCE SE ZAMĚSTNANCI, PERSONALISTIKA

 • je určen pro vedoucí pracovník y a personalisty,
 • naučíme vás vybírat vhodné zaměstnance pro vaši firmu,
 • osnova kurzu: vaše očekávání od personálu, motivace, pracovní prostředí, výběrová řízení, intuice nebo racionalita atd.

MARKETING

 • je určen pro obchodníky, prodavače, prodejce,
 • naučíme vás zlepšit know-how vaší firmy, zvýšit tržby, zlepšit propagaci,
 • osnova kurzu: koncepty marketingových přístupů, cíle marketingu, práce s cílovou skupinou, propagace atd.

ASERTIVITA

 • je určen pro všechny zaměstnance, kteří komunikují s lidmi,
 • naučíme vás uvědomit si svoji hodnotu, pozitivnímu přístupu k okolí, vyrovnanosti,
 • osnova kurzu: dvojí pohled asertivity, rozpoznání manipulačních technik, emoce a jejich kontrola, umění vést dialog atd.

BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANA A ZÁSADY PRVNÍ POMOCI PRO ZAMĚSTNANCE

 • je určen všem zaměstnancům, kteří musí být proškoleni,
 • osnova kurzu: všeobecné právní předpisy, zdroje a příčiny pracovních úrazů, hlášení a evidence pracovních úrazů, bezpečnost značení, požární ochrana, první pomoc atd.

Pokud máte zájem a chcete využít naší nabídky, volejte na telefonní číslo 587 406 800 nebo pište na obchod@onyx.cz a projekty@onyx.cz.