V rámci projektu zaměstnávání lidí nad 50 let "Nechceme almužnu, potřebujeme práci!" jdeme do finále. Po absolvování motivačního kurzu, profesní a bilanční diagnostiky a rekvalifikací je hlavním výstupem získání zaměstnání účastníků projektu.

Velký počet účastníků je již zaměstnáno a další pracují na tom, aby svoji práci získali. Aktivity projektu jim pomáhají orientovat se na trhu práce a možnost poskytnutí dotace na mzdu jim pootevírá dvěře u zaměstnavatelů. Daří se nám to, že uchazeči o práci získávají pracovní smlouvy na delší dobu než na půl roku s výhledem na pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Smyslem projektu je, že se lidé naučí na sebe dívat, jako na lidi se zkušenostmi, dovednostmi, znalostmi a uvědomují si, že mají stále co nabídnout. Mnoho firem také vnímá tyto pracovníky, kteří jsou ve většině případů zvyklí pracovat mnoho let u jedné firmy, jako spolehlivé a pracovité. Pracovníci projektu s těmito firmami jednají a daří se jim najít takové pracovní pozice pro účastníky projektu, které odpovídají buď jejich možnostem, kvalifikaci a dovednostem, anebo nově získaným znalostem díky rekvalifikacím, kterými v rámci projektu prošli. Jsou to hlavně rekvalifikace strážný, pracovník v sociálních službách, obsluha osobního počítače, řidič vysokozdvižného vozíku a masér.