Projekt ESF zaměřený na vzdělávání občanů v obcích měnších než 2000 obyvatel "Vzdělání do všech koutů" má své první úspěšné absolventy jednoho z kurzů. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání přímo v místě bydliště obyvatel a klade si za cíl zvýšit znalosti a kompetence občanů v oblastech PC, finanční a spotřebitelské gramotnosti, práva, podnikatelských záměrů.

Naši první absolventi jsou ze Senice na Hané a po Novém roce budou zase pokračovat ve svém vzdělávání.

Úvodním kurzem, kterým si prošli, byla základní obsluha PC a kancelářských programů. Absolventi 16ti hodinového kurzu ocenili náplň a praktickou upotřebitelnost informací ohledně práce s PC. O kurzy je velký zájem a ukazuje se, že cesta vzdělání za občany je velmi dobrou investicí Evropské unie.