Tento rekvalifikační kurz je dobrým odrazovým můstkem pro všechny, které zajímá problematika zprostředkování obchodu či jiných dohod. Jeho absolventi se mohou uplatnit v oblastech pojišťovacího, realitního, pracovního a jiného zprostředkování.

Objednávka kurzu