Projekt ESF Vzdělání do všech koutů přináší občanům obcí do 2000 obyvatel kurzy z oblastí počítačové, spotřebitelské a finanční gramotnosti a také právní minimum a základy podnikání. Většina kurzů počítačových dovedností obsahující základní osvojení si práce s počítačem, práce s dokumenty, základní funkce excelu, zpracování fotografie a dokonce tvorba vlastní www strany je v regionu, který naše firma obhospodařuje již téměř za námi.

Hojná návštěva kurzů místními občany dokonce i teď v období slunečných dní, nás naplňuje uspokojením, že se občané vzdělávat chtějí. Podle slov jedné z kurzistek v Klenovicích na Hané nejde jen o to získat základy a povědomí v oblasti, kterou příliš dobře neovládá, ale také se setkat s lidmi, se kterými čas ubíhá příjemně.

Cílem projektu je přinést do obcí vzdělání, naším dalším cílem je vytvořit díky týmu takovou atmosféru, aby se nikdo neostýchal zeptat a ztratil se tak tolik častý pocit studu, že něco nevíme. Chceme, aby si občané z našich kurzů odnesli potřebné informace a dovednosti pro jejich každodenní život. Toto propojení pak dává smysl i evropským dotacím, které tak přinášejí smysluplné investice do lidských zdrojů.

Nemalé poděkování patří zejména ředitelům škol zúčastněných v tomto projektu, kteří zajistili velmi důstojné prostředí vzdělávacích institucí se vším komfortem. Projekt potrvá do konce června letošního roku.