Mnozí z Vás už vědí, že 31.3.2016 odstartoval rozsáhlý projekt podpory odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ II. Jedná se o projekt, který je zaměřený na udržení a zvýšení kvalifikace, odbornosti a flexibility zaměstnanců a to formou jejich vzdělávání. Poradíme Vám jak vypracovat žádosti o dotace v tomto projektu, zbavíme Vás administrativní zátěže spojené s realizací projektu nebo zajistíme Vámi požadované vzdělávací kurzy.

V projektu s názvem Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ 2) může být realizováno jak vzdělání obecné, tak specifické. Zapojeni mohou být stávající i potenciální noví zaměstnanci.

Kdo může o podporu zažádat?

O podporu mohou žádat zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to pro své stávající i potencionální nové zaměstnance, OSVČ a nestátní neziskové organizace. V tomto roce poprvé nezáleží na velikosti podniku, oboru dle CZ-NACE, ani se nedokládají výsledovky. Zaměstnavateli bude hrazeno až 85% nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance po dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Příjem žádostí

Příjem žádostí začal 31.3.2016, a bude pokračovat až do roku 2020, případně do vyčerpání přidělených finančních prostředků.

Výsledkem čerpání této podpory získá Vaše organizace kvalifikované a proškolené zaměstnance dle Vašich aktuálních potřeb a zásadní snížení vynaložených nákladů na tato školení.

Pokud Vás projekt zaujal, nabízíme Vám naše mnohaleté zkušenosti, které jsme získali v oblasti realizace Evropských fondů a dotací. Kontaktujte nás na telefonním čísle 844 114 814 nebo mailem na adrese projekty@edu-institut.cz.