V týdnu od 31.10. do 4.11. hostil Kulturní dům v Mariánském údolí kurz Nadačního fondu Livie a Václava Klausových nazvaný „Senioři komunikují“.

Zmíněný nadační fond ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia a obcí Hlubočky tak umožnili deseti seniorům bezplatné vzdělání v oblasti základů práce na počítači. Účastníci si osvojili základní ovládání počítače, práci s editací textu, mailovou poštou a vyhledávání na internetu.

Cílem těchto kurzů je zbavit seniory ostychu z kontaktu s počítačem a naučit je nebát se pouštět i do neznámých vod technologií.

Všichni kurzisté byli zvídaví a bystří a podařilo se jim za pět dnů společného setkávání naplnit ve všech směrech cíl kurzu. Ve skupině panovala velmi přátelská a vstřícná atmosféra a všichni se shodli na tom, že by se takovéto kurzy měly konat častěji, aby si absolventi mohli opakovat již nabyté dovednosti, ale aby také mohli přicházet i další, kteří by tak mohli obohatit sami sebe. Děkujeme obci Hlubočky za zázemí a personálu Kulturního domu za skvělé podmínky, bylo nás všem společně úžasně.