Jak jsme Vás již informovali dříve, společnost ONYX engineering změnila od 1. 1. 2017 účet pro zasílání plateb za služby. Děkujeme všem, kteří již zasílají platby na správný účet vedený u Fio banky. Současně prosíme všechny, kteří platby zasílají stále na dřívější účet u UniCredit Bank, aby si číslo účtu změnili.

Společnost ONYX engineering změnila účet pro zasílání plateb za internet a služby. Ke změně došlo k datu 1. 1. 2017. V krátkém časovém horizontu nyní dojde i k uzavření dřívějšího účtu u UniCredit Bank.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost kontrole čísla účtu, na který platbu odesíláte.

JEDNORÁZOVÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

Pokud platíte měsíční nebo roční faktury formou jednorázového příkazu, věnujte prosím zvýšenou pozornost číslu účtu:

Číslo účtu: 2900409118/2010 (Fio banka, a. s.)
Variabilní symbol: dle zaslané faktury (u plateb za internet dle posledního čtyřčíslí Vaší smlouvy na připojení k internetu)
Částka: dle zaslané faktury

PLATBY TRVALÝM PŘÍKAZEM

V případě, že hradíte platby trvalým příkazem, tak je nutné změnit platební údaje pro realizaci trvalého příkazu a to tak, aby platba odcházela na účet ONYX engineering: 2900409118/2010 u Fio banky.

INKASA

Od 1. 3. 2017 provádíme inkasa u stávajích i všech nových zákazníků pouze z účtu u Fio banky.

Děkujeme všem za kontrolu a provedené změny. Současně Vám přejeme krásné léto, odpočinkové prázdniny a příjemnou dovolenou.