V bytových domech, kde je k internetu připojeno více domácností (a každá domácnost využívá svůj vlastní wifi router), dochází velmi často k vzájemnému rušení a poklesu přenosových rychlostí. Doporučujeme proto měřit přenosovou rychlost vždy přímo na zařízení, které je připojeno přímo do datové zásuvky.

Vzhledem k vysokému nárůstu připojených klientů v bytových domech, kteří si současně zprovozní privátní bezdrátovou sít prostřednictvím vlastního wifi routeru, dochází ke vzájemnému rušení těchto zařízení.

V důsledku rušení může docházet k poklesu přenosových rychlostí a nárustu doby odezvy při využívání připojení k internetu přes wifi routeru. Problém je palčivý zejména v bytových domech s vysokou koncentrací bytů.

V případě, že pozorujete snížení přenosové rychlosti, doporučujeme odpojit wifi na routeru a zapojit zařízení, ze kterého budete provádět měření (např. notebook nebo počítač) kabelem a to buď:

    1. přímo do správného portu routeru (není třeba měnit konfiguraci) nebo
    2. do datové zásuvky v bytě (je nutno umět změnit konfiguraci připojeného zařízení).

V obou případech by již provedené měření nemělo být ovlivněno okolním rušením. Doporučume tento postup provést všem našim klientům, kteří využívají připojení k internetu v bytových domech. Až v případě, že měření rychlosti v datové zásuvce neodpovídá sjednanému tarifu, tak kontaktovat zákaznickou linku: 844 114 814 nebo využít emailovou podporu: servis@onyx.cz.