Od 1. 7. 2018 dochází ke změně všeobecných obchodních podmínek. Důvodem úprav je nutnost aktualizace všeobecných obchodních podmínek dle platné legislativy a nových nařízení. Na straně vztahu se zákazníkem došlo k několika upřesněním a jedné zásadnější změně, která spočívá ve zkrácení výpovědní lhůty na 30 dní.

Hlavním motivem pro úpravy byla potřeba uvést všeobecné obchodní podmínky do souladu s aktuálně platnou legislativou a zpřesnit některé postupy při vzniku nebo změnách smluvního vztahu. Nejzásadnější pozitivní změnou pro zákazníky je zkrácení výpovědní lhůty z dosavadních dvou měsíců na 30 dní.

Nové všeobecné podmínky vstoupí v platnost od 1. 7. 2018.

Přesné znění nových všeobecných podmínek naleznete již nyní na webu v sekci Internet/Obchodní podmínky, kde jsou k dispozici ve formátu PDF ke stažení a to již od 30. 5. 2018.

Podmínky jsou k dispozici ve vytištěné podobě i v sídle společnosti na adrese ONYX engineering, Pavelkova 598/11, 779 00 Olomouc.