V předstihu bychom Vás chtěli informovat, že od počátku měsíce března 2019 dojde k zavedení minimální spodní hranice u tarifu tIP MOBILE pro jedno telefoní číslo.

Od dne 1. 3. 2019 vstoupí v platnost požadavek na minimální útratu na jedno telefonní číslo ve výši 100,- Kč bez DPH za měsíc.

K tomuto kroku jsme přistoupili po dlouhém zvažování, kdy řada přidělených čísel je využívána pouze na příjem hovorů.

Další parametry tarifu zůstávají nezměněny a tarif tIP MOBILE nadále nabízí velmi nízké sazby na volání, SMS a datové služby a volání v síti mezi čísly ZDARMA. Věříme, že i po této změně pro Vás bude tarif cenově velmi výhodný.

Pro jistotu splnění minimální hranice je možné si aktivovat nejmenší datový balíček, popř. některý z vyšších.

tIP MOBILE DATA
datový tarif cena bez DPH cena s DPH
tIP MOBILE STANDARD 88,80 Kč 106,96 Kč
(měsíční paušál) datový limit 250MB
tIP MOBILE PREMIUM+ 176,80 Kč 213,93 Kč
(měsíční paušál) datový limit 1,2GB

Uvedené změny vstoupí v platnost od 1. 3. 2019 a objeví se poprvé ve vyúčtování zasílaném v průběhu dubna 2019.

V případě, že si do toho data neaktivujete žádnou datovou službu nebo nedojde v měsíci k realizaci útraty za mobilní služby (hovory, SMS) přesahující 100,- Kč bude fakturováno právě 100,- Kč bez DPH za jedno mobilní telefoní číslo.

V případě, že s touto změnou nesouhlasíte máte právo požádat o okamžité zrušení služby a popř. převedení čísla k jinému poskytovateli mobilních služeb.

Pro dotazy nebo úpravu služeb volejte na naši zákaznickou linku 844 114 814 nebo pošlete email na adresu: obchod@onyx.cz.

Věříme, že nám zachováte přízeň a budete rádi využívat mobilní služby i v roce 2019.