Od 1. 5. 2020 rušíme omezení fyzických návštěv v sídle firmy. Současně, i přes aktuálně platný nouzový stav, obnovujeme provádění instalací a servisní zásahy u zákazníků. Tyto budou nově možné za zvýšených bezpečnostních pravidel a opatření, která mají za cíl chránit naše zákazníky i zaměstnace.

Vzhledem k aktuálně vydaným opatřením vlády ČR k prevenci šíření viru COVID-19 a vývoji situace jsme se rozhodli dočasně zavést preventivní opatření v kontaktu se zákazníky. Cílem je chránit zákazníky i zaměstnance a zároveň umožnit kontakt zákazníků v sídle firmy a provádět zásahy přímo u zákazníků.

V případě, že s tím bude zákazník souhlasit, jsme schopni pro řešení požadavku domluvit termín pro zásah technika. Týká se zejména těchto prací:
    a) nová instalace nebo přeinstalace stávajícího bezdrátového spoje;
    b) vyřešení technického problému např. dodávka a konfigurace nového routeru nebo provedení úprav na vnitřní síti zákazníka.
Pro realizaci je třeba řídit se těmito pravidly:
    1. Zákazník nesmí být v umístěn v karanténě a musí se zásahem souhlasit.
    2. Zákazník musí být vybaven rouškou nebo jinou ochranou pomůckou.
    3. Zákazník musí dodržovat vzdálenost od technika 2 metry.

Současně se od 1. 5. 2020 ruší omezení fyzických návštěv v sídle firmy na adrese Pavelkova 11, Olomouc.

V případě dotazů nebo žádostí o odkládaný servis se na nás neváhejte obracet na telefonu: 844 114 814 nebo pošlete žádost na adresu: obchod@onyx.cz