Vážení zákazníci,

v tomto měsíci snižujeme agregaci u tarifů Airnet-Home DSL 256 o polovinu a zvyšujeme přenosovou rychlost u Airnet-Home G 64. Současně Vás chci též informovat o změně adresy sídla společnosti ONYX engineering, spol. s r.o. v obchodním rejstříku.

U tarifu Airnet-Home DSL 256 snižujeme agregaci na 1:4 z původních 1:8. U toho sdíleného tarifu to znamená, že o přenosovou rychlost se bude dělit méně zákazníků. Toto opatření automaticky způsobí dvojnásobý nárůst přenosové rychlosti u zákazníků užívajících tuto službu.

Současně zvyšujeme přenosové rychlosti u tarifu Airnet-Home G 64. Přestože tento tarif již nenabízíme, používá jej značný počet našich zákazníků. Z tohoto důvodu, jsme se rozhodli, že navýšíme našim stálým zákazníkům o 50% maximální přenosovou rychlost. Maximální přenosová rychlost tak bude až 384kbps*.

Koncem měsíce ledna došlo ke změně adresy společnosti ONYX engineering, spol. s r.o. zapsané v obchodním rejstříku. V důsledku této změny Vás žádáme, abyste při jakékoliv následné fakturaci a další komunikaci s naší firmou uváděli již tyto nové údaje:

ONYX engineering, spol. s r.o.
Pavelkova 598/11
779 00 Olomouc, Holice
IČ: 64615341
DIČ: CZ64615341

Na tuto adresu jsem se přestěhovali již 1. července 2007 (fotografie na obrázku, naleznete nás ve druhém patře budovy) a nyní došlo pouze ke změně v obchodním rejstříku. Platnost stávajících smluv zůstává nezměněna.


* - platí v době od 22:00 do 6:00
Mgr. Pavel Hemelka
obchodní ředitel
ONYX engineering, spol. s r. o.

Kopie výpisu z obchodního rejstříku zde