V jednom  z minulých článků jsme vás informovali o tom, že se naše firma stala výhradním dodavatelem bilanční diagnostiky pro olomoucký úřad práce. Ke dni 27.2. 2008 se naše vzájemná spolupráce rozšířila o další aktivitu. Jedná se o skupinové poradenství pro ty klienty ÚP, kteří jsou nezaměstnaní 6 až 9 měsíců. Společně s bilanční diagnostikou a skupinovými informativními schůzkami toto poradenství tvoří ucelený balíček služeb v péči o nezaměstnané.

O co se bude jednat? I přes to, že je vše teprve ve fázi zrodu a konečná podoba této aktivity vyjde na světlo až po vzájemném porovnání požadavků ÚP a naší nabídky, lze už nyní určit některé obecné cíle a základní osnovu náplně tohoto poradenství.

Prvních 6 až 12 měsíců nezaměstnanosti je nejvíce krizových. Po počáteční fázi adaptace na roli nezaměstnaného nastupuje většinou fáze útlumu. Ta bývá často spojena se snížením zájmu o veškeré aktivity, které s hledáním práce souvisí, s pocity deprese, smutku, méněcennosti, pesimismem, negativními myšlenkami apod. Dalším doprovodným jevem tohoto období je neustále se snižující informovanost nezaměstnaných, např. v těchto oblastech – práva a povinnosti  nezaměstnaného vůči ÚP, optimální strategie nalezení práce, problematické situace při hledání práce, při jednání s potencionálním zaměstnavatelem aj. Vznikající poradenství si klade za cíl těmto negativním jevům předcházet.

Poradenství bude čtyřhodinové a rádi bychom se v jeho průběhu dotkli všech výše uvedených témat. Současně si uvědomujeme, že našimi klienty nebudou „pouze nezaměstnaní“ ale „zejména lidé“ se svými problémy, starostmi, sny, které s jejich nezaměstnaností nemusí vůbec souviset, ale jejichž řešení a naplnění může být na jejich nezaměstnanosti závislé. Na závěr poradenství bude proto případným zájemcům poskytnut prostor pro individuální konzultaci s nastíněním možnosti řešení jejich situace.

Věříme se, že se tato aktivita setká s kladnou odezvou a pomůže nezaměstnaným vyrovnat se s jejich situací, v ideálním případě najít z této situace východisko.

Spoustu pozitivní energie, dostatek životního optimismu a samozřejmě i špetku štěstí přeje na této cestě všem nezaměstnaným celá projektová divize naší firmy.

 
Mgr. Kristýna Podešvová
psycholog