Vážení zákazníci,

   společnost Fipro s. r. o. a společnost ONYX engineering, spol. s r. o. se dohodly na strategickém spojení v oblasti poskytování Internetu a v tomto měsíci obdržíte fakturu za poskytované služby poprvé od společnosti ONYX engineering, spol. s r.o. Věnujte proto, prosím, zvýšenou pozornost číslu účtu, na který budete platbu zasílat.

Věřím, že jste změnu v rozsahu a kvalitě poskytovaného připojení k Internetu nijak nezaznamenali a jedinou věcí, která se tak pro Vás změní, je číslo účtu na který budete zasílat platby za využívané služby.

Bankovní účet společnosti ONYX engineering, spol. s r.o. je veden u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a má číslo: 7896953024/2700. Věnujete proto, prosím, zvýšenou pozornost číslu účtu uvedeného na přiložené faktuře.

V případě, že hradíte služby trvalým příkazem, je nutné tento trvalý příkaz ve Vaší bance změnit tak, aby platby za služby byly připsány na účet společnosti ONYX engineering, spol. s r.o.

V souvislosti se změnou poskytovatele připojení k Internetu Vám byla, vyjímečně, zaslána faktura v papírové podobě. Od příštího měsíce Vám budou faktury již zasílány v elektronické podobě tak, jak jste zvyklí.

V případě dotazů k zaslanému vyúčtování se na nás neváhejte obrátit na zákaznické lince 844 114 814.

Věříme, že budete věrnými a spokojenými uživateli Internetu i nadále.

Za celý tým firmy ONYX engineering, spol. s r.o.
Mgr. Pavel Hemelka
obchodní ředitel
ONYX engineering, spol. s r. o.