ZA STEJNÉ PENÍZE OPĚT VYŠŠÍ RYCHLOSTI

od 1. 4. 2008 došlo ke změnám v ceníku Internetu pro domácnosti. V principu došlo u všech tarifů k navýšení přenosových rychlostí, při zachování stávajících cen. Na nejzásadnější změny u tarifů Airnet-Home bych Vás rád postupně upozornil.

Podstatné změny proběhly ve skupině služeb s označením DSL (zkratka z angl. Digital Subscriber Line). Přehled nových služeb je uveden v následující tabulce:

Navýšení rychlostí je zřejmé z tabulek, které srovnávají staré tarify a nové tarify v jednotlivých časových pásmech:

Tarify Airnet-Home DSL
Název Max. rychlost Agregace Technologie Cena bez DPH Cena s DPH
A-H DSL 512 512 kbps 1:2 2,4 GHz, 5GHz 299,- Kč 356,- Kč
A-H DSL 1024 1024 kbps 1:4 5GHz 399,- Kč 475,- Kč
A-H DSL 2048 2048 kbps 1:8 5GHz 699,- Kč 832,- Kč
A-H DSL 4096 4096 kbps 1:16 5GHz 999,- Kč 1189,- Kč

Navýšení rychlostí je zřejmé z tabulek, které srovnávají staré tarify a nové tarify v jednotlivých časových pásmech:

Starší tarify Airnet-Home DSL
Časové pásmo 6:00 – 18:00 18:00 – 22:00 22:00 – 6:00
A-H DSL 128 128/128 kbps 256/256 kbps 512/512 kbps
A-H DSL 256 256/256 kbps 512 /512kbps 1024/1024 kbps
A-H DSL 512 512/512 kbps 1024/1024kbps 2048/2048 kbps
A-H DSL 1024 1024/1024 kbps 2048/2048 kbps 4096/4096 kbps

Nové tarify Airnet-Home DSL
Časové pásmo 6:00 – 18:00 18:00 – 6:00
A-H DSL 512 256/256 kbps 512/512 kbps
A-H DSL 1024 512/512 kbps 1024/1024 kbps
A-H DSL 2048 1024/1024 kbps 2048/2048 kbps
A-H DSL 4096 2048/2048 kbps 4096/4096 kbps

Věřím, že dvojnásobné navýšení přenosových rychlostí, ve všech časových pásmech, při zachování všech ostatních parametrů služby, se Vám bude líbit.

V případě dotazů k nabízeným službám nás samozřejmě můžete kontaktovat zákaznické lince 844 114 814.
Mgr. Pavel Hemelka
obchodní ředitel
ONYX engineering, spol. s r. o.