Vážení zákazníci,

chtěl bych Vás informovat o možných způsobech plateb za využívané služby, protože v souvislosti s růstem počtu zákazníků přistupujeme k efektivnějšímu a průhlednějšímu způsobu plateb za využívané služby.

V této souvislost bych Vás rád požádal o zvýšenou pozornost při zadávání plateb za využívané služby.

V současné době můžete vybírat z těchto variant úhrad za naše služby:

1. Trvalým příkazem – je nejčastější způsob placení faktur, kdy má zákazník jistotu, že jeho platby budou uhrazeny. Pokud zadáváte trvalý příkaz, překontrolujte si hrazenou částku (včetně DPH), číslo účtu: 7896953024/2700 a jako variabilní symbol pro platbu uvádějte poslední čtyřčíslí Vaší smlouvy.

2. Převodním příkazem – platby posílejte na účet: 7896953024/2700 a jako variabilní symbol používejte číslo, které je na každé faktuře uvedeno v pravém horním rohu.

3. Inkaso z účtu klienta – nemusíte se o nic starat a peníze odejdou z Vašeho účtu přesně a včas. Stačí dát souhlas k inkasu ve Vaší bance ve prospěch účtu firmy ONYX engineering, spol. s r.o. 7896953024/2700. Povolení provedete ve své bance a nás o tom informujte na telefonním čísle: 587 406 800 nebo 844 114 814.

4. Platba v hotovosti – úhradu za využívané služby můžete provést i přímo v sídle společnosti ONYX engineering, spol. s r. o., na adrese Pavelkova 11, Olomouc.

Věříme, že si z uvedených možností plateb vyberete jednu, která pro Vás bude nejvýhodnější.

Za celý tým firmy ONYX engineering, spol. s r.o.
Mgr. Pavel Hemelka
obchodní ředitel
ONYX engineering, spol. s r. o.