VZDĚLÁNÍ DO VŠECH KOUTŮ

Projekt je určen všem ekonomicky aktivním občanům - pracujícím i uchazečům o práci, kteří mají trvalé bydliště v obcích do 2000 obyvatel. Jeho stěžejní myšlenkou je umožnit vzdělání i lidem mimo velká města a toto vdělání jim doslova přinést do místa jejich bydliště. Témata kurzů, které nabízíme jsou:finanční gramotnost, práce na PC, právní minimum, minikurz podnikání a spotřebitelská gramotnost. Zájemci si sami mohou určit, které z témat chtějí využít.