Mít přehled o skutečném stavu informačních technologií a firemních potřebách je rozhodující pro objektivní rozhodování o investicích do počítačového vybavení firmy. Získání potřebných a objektivních technických informací je náročný proces, který zahrnuje zjištění fyzického stavu počítačového vybavení, monitoring využití jednotlivých částí sítě, hledání slabých míst a identifikaci nevyužité technologie.

AUDIT SÍTĚ

Služba Audit počítačové sítě je speciálně koncipovaná služba, která umožní zákazníkovi získat přehled o stavu svých informačních technologií.

Firma ONYX engineering má dlouholeté hluboké znalosti v oblasti informačních technologií, správy serverů a počítačových sítí. Tyto znalosti a zkušenosti našich lidí dávají zákazníkovi jistotu, že provedený audit je komplexní, objektivní, podrobný a dává přesný a nezkreslený přehled o stavu a kvalitě používání informačních technologií zákazníka.

OBJEKTIVNÍ POHLED PREFESIONÁLA

Právě úhel pohledu skutečného profesionála, který není zatížen historickým vývojem a osobními vazbami, dává zákazníkovi jistotu, že management dostane profesionální a objektivní pohled na současný stav. Audit počítačové sítě je v mnoha případech doplněn návrhem na optimalizaci využití informačních technologií nebo jejich částečnou úpravu. Je častým jevem, že lze výrazně vylepšit efektivitu využití informačních technologií a zároveň snížit vynaložené náklady na chod informačních technologií.

Typický průběh auditu informačních technologií má tyto fáze:

  • hrubý přehled instalové technologie a následné určení ceny auditu;
  • analýza stavu každé části instalované technologie s popisem technických vlastností;
  • analýza reálného využítí jednotlivých částí technologie z technického hlediska;
  • analýza využívání informační technologie z hlediska uživatelů;
  • analýza kritických a slabých míst;
  • vypracování auditu;
  • předání auditu a jeho vysvětlení;
  • oponentura auditu u zákazníka.

CENA

Stanovení ceny služby vychází ze stávajícího objemu instalované výpočetní techniky u zákazníka. Cena se stanovuje dopředu a to v průběhu první fáze analýzy. Po jejím odsouhlasení se začíná se zpracováním hlavní analýzy.

Nechte si od nás udělat nezávaznou kalkulaci na zpracování auditu.

CHCI NEZÁVAZNOU KALKULACI