INTERNET

VOLÁNÍ

ŠKOLENÍ

SERVIS IT

AKCE A NOVINKY

Po odeslání Vám bude zaslán potvrzovací email.

Platba Bitcoinem

Bilanční diagnostika, klíč k úspěchu (29.2.2008)

I v letošním roce získala naše firma výhradní právo na dodávání bilanční diagnostiky olomouckému Úřadu práce. Jak jste se dozvěděli z minulých článků, určuje bilanční diagnostika profesní orientaci klienta. Konkrétně to znamená, že usnadňuje orientaci v pracovním zařazení klienta, zjišťuje jeho předpoklady a schopnosti, určuje jeho … více >

Snadnější vstup do světa nezaměstnaných (18.1.2008)

Každý začátek je těžký. Ať už se jedná o nástup do zaměstnání, vstup do manželství nebo první jednání s úřady. V posledně jmenovaném případě se ale Úřad práce v Olomouci rozhodl svým klientům jejich novou situaci ulehčit, a proto byl ve spolupráci s naší firmou vytvořen program tzv. … více >

POMŮŽEME VÁM ČERPAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU (11.1.2008)

Vážení zákazníci, rád bych Vás seznámil s činností, které se firma ONYX engineering, spol. s r. o. věnuje již delší dobu a která se v následujících několika letech dotkne každého z nás. Kromě poskytování technické podpory ICT, hlasových a datových služeb jsme postupně získali zkušenosti v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. … více >

Kurz psaní všemi deseti (9.1.2008)

V počítačové učebně v Kulturním a vzdělávacím středisku v Edelmannově paláci v Olomouci proběhl pod vedením lektorky Ing. Jany Hýblové kurz psaní všemi deseti prsty s použitím  stejnojmenného programu firmy pmq software. Kurz probíhal v odpoledních hodinách a zúčastnilo se jej 6 zájemců. … více >

Evropský sociální fond - vstupenka do světa pracovních příležitostí (3.12.2007)

Vstupem do Evropské unie v roce 2004 získala Česká Republika možnost podílet se na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Nejstarším z těchto fondů je Evropský sociální fond (ESF), který byl založen již v roce 1957. Jeho hlavním posláním je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením … více >

PC kurz na míru pro Vltava-Labe-Press (28.11.2007)

Ve dnech 21-24.11.2006 jsme proškolili zaměstnance firmy Vltava-Labe-Press, a.s. v počítačových dovednostech. Kurz byl sestaven na míru dle požadavků klienta a jednalo se o školení produktů MS Office. … více >

Školení Microsoft Excel - kurz pro pokročilé na míru (7.11.2007)

V dnech 07.11.2007 - 08.11.2007 proběhne dvoudenní školení Microsoft Excel - kurz pro pokročilé pro šest účastníků. Tento kurz se zaměří na tvorbu a úpravu kontingenčních tabulek a grafů. … více >

PC kurz v rámci projektu Uplatnění na trhu práce v Olomouckém okrese (26.9.2007)

Ve dnech 13. 9. 2007 - 26. 9. 2007 proběhl v Uničově další kurz práce s PC pro začátečníky v rámci projektu Uplatnění na trhu práce v Olomouckém okrese. … více >

PC kurz MS EXCEL na míru (19.9.2007)

V nových prostorách Edelmannova paláce v Olomouci se 17.09.2007 - 19.09.2007 konal kurz MS Excel na míru dle zadání pro Solné mlýny Olomouc. … více >