Bilanční diagnostika
Bilanční diagnostika je souhrnný název pro komplexní poradenství v oblasti pracovního uplatnění, které používá také psychologických diagnostických metod (testy, dotazníky).

Zaměřuje se na možnosti člověka, které jsou významné pro jeho optimální pracovní zařazení. Nejde jen o jednotlivé schopnosti a dovednosti, ale také o jejich vzájemné propojení v celkovém osobnostním profilu. Doporučuje klientovi orientaci na činnosti, pro které má nejlepší předpoklady.

  • Bilanční diagnostika je vhodná pro uchazeče o zaměstnání, kteří se rozhodují pro změnu povolání a potřebují se rekvalifikovat na jinou profesi.
  • Bilanční diagnostika je vhodná pro nezaměstnané, kteří mají problém se orientovat v nové situaci a obávají se změn.
  • Bilanční diagnostika je vhodná pro dlouhodobě nezaměstnané ke zjištění jejich osobnostního potenciálu a k podpoře osobnostního rozvoje.
  • Absolvování diagnostiky umožní lépe poznat vlastní osobnost - své silné a slabé stránky, čímž získáte podněty pro svůj osobní růst.
  • Současně Vám pomůže jak při hledání nového zaměstnání (rekvalifikace, dalšího vzdělávání), tak i v osobním životě.

Délka testování se pohybuje v rozsahu 19 hodin. Rozsah komplexní zprávy - výsledku testování - dle podmínek a specifikace zadavatele, obvykle v rozsahu 2 stran.Výsledná zpráva je vyhotovena nejpozději do 14 dnů od testování

Reference na realizované bilanční dignostiky:
Bilanční diagnostika - klíč k úspěchu
Bilanční diagnostika realizovaná pro UP Olomouc